Van den Ingh Praktijk voor Psychologie

 

Over mij

Mijn psychologische dienstverlening is er op gericht mensen een paar stappen verder te helpen in het leven en met ze naar oplossingen zoeken, om ze zelf de regie weer te laten pakken. Ik ben optimistisch als het gaat om veranderingen te bewerkstelligen in de manier van omgaan met onze gevoelens en gedachten over onszelf en over anderen. 


GZ-registratie

Vanuit mijn interesse voor behandeling van psychische problemen heb ik na mijn universitaire studie orthopedagogiek en de GZ- registratie vanaf 1996 aanvullende opleidingen gevolgd in de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en psycho -traumahulpverlening( E.M.D.R.) bij jongeren en volwassenen.

GGZ kwaliteitsstatuut


Uiteenlopende psychische klachten

Daarna heb ik jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychische klachten behandeld. Bij het Dr. Leo Kannerhuis, een gespecialiseerde instelling voor mensen met autisme, heb ik ervaring opgedaan in de begeleiding en behandeling van de gevolgen van Autisme Spectrum Stoornissen (o.a. Syndroom van Asperger).

Van 2013 tot 2019 werkte ik naast mijn praktijk als behandelcoördinator en behandelaar bij een grote zorginstelling voor mensen met onder andere lichamelijke beperkingen en bijkomende psychische problemen.Hier heb ik ook ervaring opgedaan met het behandelen van psychische gevolgen na Niet Aangeboren Hersenletsel(N.A.H.).

Ook behandel ik mensen waarbij sprake is van lichamelijk onvoldoende verklaarbare lichamelijke (pijn-)klachten (SOLK). Daarbij is het belangrijk om samen met de cliënt te zoeken naar mogelijkheden om beter om te gaan met pijnklachten.
Ook kunt u bij mij terecht voor de behandeling van stemmings(depressie)angstklachten, stress-burn-outklachten en post-traumatische stress problematiek (o.a. E.M.D.R.).